background
image1 image2 image3

Folkmordet 1915

 

Vad är det Armeniska folkmordet eller Folkmordet 1915?"

Händelserna under första världskriget i det osmanska Turkiet då upp emot 2 miljoner kristna medborgare dödades eller försvann spårlöst brukar betecknas som Folkmordet 1915 eller det Armeniska folkmordet då armenierna utgjorde upp emot 1,5 miljoner av dessa offer. Övergreppen tömde dåvarande osmanska Turkiet så gott som helt på dess kristna befolkning och lämnade ett nästan helt muslimskt/turkiskt Turkiet. Folkmordet anses ha varit ämnat som en lösning på den Armeniska frågan , men även andra minoriteter i det osmanska Turkiet, främst kristna assyrier/syrianer/kaldéer samt pontiska och anatoliska greker (jämför med Förintelsen som främst drabbade judar, men även romer).

Vill du fördjupa dig mer använd nedanstående länkar

http://www.folkmordet1915.se/

http://www.armenica.org/

Det finns fler länkar på internet.

 

2018  Sällskapet Shirak