background
image1 image2 image3

Bli medlem

 

Medlemskap.

 

                                                             Medlem:  150:- kronor/år.

Vill du endast vara en fadder till våra fadder barn i SOS barnbyar:   200:- kronor/månad.

Vill du endast stödja vår verksamhet med en gåva:   Summan är frivilligt. Även en lite summa kan förändra livet för någon i Armenien

Använd vårt plusgiro 454477-1                    

 

 

2018  Sällskapet Shirak