background
image1 image2 image3

Vad är Shirak

Föreningen är ideell och är oberoende av politiskt och religiös påverkan.

Föreningen har till uppgift att främja det kulturetniska samarbetet för Svenskar och Armenier i Sverige samt upplysning om den armeniska kulturen och om landet Armenien. 

Föreningen arrangerar insamlingar av material och pengar för humanitärt bistånd till Armenien.

Föreningen skall verka för bistånd och hjälpinsatser till det armeniska folkets strävan att återuppbygga landet.

Föreningen har för uppgift att öka kunskap och förståelse bland svenskar och armenier.

Föreningen skall aktiv stödja armenier i deras strävan att integreras i samhället  och samtidigt bibehålla den armeniska kulturen och språket I Sverige.

Föreningen skall verka för solidaritet, jämställdhet, integration och diskriminerings frågor.

2018  Sällskapet Shirak