background
image1 image2 image3

Vision

Shiraks vision är att kunna hjälpa de som har det svårt i Armenien.


Landet är litet och har inte varit självständigt i så många år, efter Sovjetunionens fall, som i andra före detta gamla sovjetrepubliker i öst, så lämnades landet åt sitt öde. Med de konsekvenser som blev av detta. Infrastrukturen är i dag mycket lik den forna sovjetstrukturen och landet kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter, men saknar resurser.

Skolor är undermåliga, fattigdomen och arbetslösheten är stor då det saknas industrier.

Fabriker står tomma efter Sovjetunionens uttåg. Äldrevård sakna i stort sett. Korruptionen är hög på grund av landets fattigdom och ej fungerande infrastruktur.

Vi tror.
Att med små enkla medel kan vi förbättra för barnen så att de får en bra uppväxt med skola, mat och en dräglig miljö så att de kan visa empati och solidaritet med andra i samhället

Vi tror även.
Att vi kan hjälpa de gamla så pass att man kan få ett nål mat om dagen och att komma till läkarvård vid

Vi vet.
Att det finns fattiga familjer,där föräldrarna inte har råd och möjlighet att försörja sina barn.

Det finns olika sätt att bidra.
Du kan bli fadder för ett eller flera barn genom internationella organisationer eller genom föreningen. Du kan bli medlem i föreningen SHIRAK, passivt eller med engagemang. Du kan avsätt några kronor till föreningens konto och föreningen ser till att att pengar kommer till de hjälpbehövande.

Inget är för lite.

Vad får du för dit stöd.
Du får en rapport var tredje månad. Vi vill sända ut en rapport så som möjligt. för att inte belasta insamlat medel så tror vi att detta kan ske över internet och e-post till våra medlemmar.

Vi kan inte hjälpa alla i Armenien men vi gör så gott vi kan med våra insamlade resurser

2018  Sällskapet Shirak